YABASHI ENTERPRISE PTE. LTD.
Với mục đích hợp nhất các công ty con tại hải ngoại, cùng với việc phòng tránh những rủi ro về tỉ giá hối đoái cũng như trở thành cứ điểm thu thập thông tin về kinh tế, thương mại tại khu vực Châu Á và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), chúng tôi đã thành lập Công ty YABASHI ENTERPRISE tại Singapore.

Tổng quan Công ty

Tên công ty
YABASHI ENTERPRISE PTE. LTD.
Chủ tịch
Tatsuyoshi Yabashi
Trụ sở chính
8 Temasek Boulevard #35-02A, Suntec Tower Three, Singapore 038988
Thành lập
Tháng 2 năm 2014
Vốn đầu tư
500.000 SGD
Lĩnh vực
kinh doanh chính
Hợp nhất các công ty con tại hải ngoại

Các phòng ban

Trụ sở chính
8 Temasek Boulevard #35-02A,
Suntec Tower Three, Singapore 038988
TEL (Nhật Bản) 0584-71-0820