Yabashi Myanmar CAD Technologies Co., Ltd
Để phân tán và mở rộng hơn nữa công việc của các trung tâm CAD đang tập trung tại Việt Nam, năm 2013, trung tâm MyanmarCAD đã được thành lập tại Thành phố Yangon của Myanmar. Chúng tôi hướng đến mục tiêu đóng góp vào sự phát triển của Myanmar, cùng với đó, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài ưu tú trong cả nước.

Tổng quan Công ty

Tên công ty
Yabashi Myanmar CAD Technologies Co., Ltd
Chủ tịch
Tatsuyoshi Yabashi
Trụ sở chính
F-21, THIRIMON PLAZA, Sabai St, MAYANGON TSP, YANGON 11062
Thành lập
Tháng 4 năm 2013
Vốn đầu tư
820 000 USD
Số lượng nhân viên
62 người (thời điểm tháng 1 năm 2022)
Lĩnh vực
kinh doanh chính
Nhận đặt hàng và kinh doanh các sản phẩm nhập dữ liệu CAD gia công Precut trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng (các loại bản vẽ thiết kế, ý tưởng, kết cấu) / Tạo bản vẽ thi công kiến trúc / Nhập kết cấu nhà thép

Các phòng ban

Văn phòng Thirimon
F-21, THIRIMON PLAZA, Sabai St,
MAYANGON TSP,
YANGON 11062
TEL +95-1-3683-116