YABASHI LIMESTONE TECHS KOREA CO., LTD.
Chúng tôi đang tiến hành hoạt động nghiền / nghiền mịn với nguyên liệu chính là đá vôi trắng quý hiếm được cung cấp ổn định từ công ty VINAWHITE, Việt Nam. Đá vôi sau khi xử lý chủ yếu được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất màng thoáng khí, chất độn nhựa...

Tổng quan Công ty

Tên công ty
YABASHI LIMESTONE TECHS KOREA CO., LTD.
Chủ tịch
Tatsuyoshi Yabashi
Trụ sở chính
32, Singongeopdanji-gil, Yeongdeok-eup Yeongdeok-gun, Gyeongsangbuk-do 766-805, Korea
Thành lập
Tháng 10 năm 2002
Vốn đầu tư
1,9 tỷ KRW
Số lượng nhân viên
9 người (thời điểm tháng 1 năm 2022)
Lĩnh vực
kinh doanh chính
Sản xuất và kinh doanh bột đá vôi

Các phòng ban

Trụ sở chính
32, Singongeopdanji-gil, Yeongdeok-eup
Yeongdeok-gun, Gyeongsangbuk-do 766-805, Korea
TEL +82-54-734-5334 FAX +82-54-734-5336