Tập đoàn Yabashi là doanh nghiệp hoạt động với triết lý "khám phá con người", bao gồm 16 công ty, trong đó có 9 công ty trong nước và 7 công ty hải ngoại.
What’s New