Yêu cầu tuyển dụng

【Tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp】
Kết thúc tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp năm 2022.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả những bạn đã quan tâm và tham gia ứng tuyển.
Thông tin tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp vào năm 2023 sẽ được thông báo ngay sau khi có quyết định chi tiết.